ติดต่อเรา         

แผนที่

  ที่อยู่ : ม.4 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทรศัพท์ : 043-879012
โทรสาร : 043-879352
E-mail : ssokm2009@gmail.com
WebSite :http://1.179.208.70/kmsso
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
 


 

................................................................................................
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง
หมู่ 4 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทรศัพท์ : 043-879012  โทรสาร : 043-879352
Email : ­ ssokm2009@gmail.com