วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นพ.สมานมิตร อัฐนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จากสำนักงานสนับสนุน
      บริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น  เพื่อติดตามประเมินงานด้านมาตรฐาน ระบบการจัดการคุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาคาร สิ่งแวดล้อม และเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล  และมาตรฐานด้านสุขศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 10-02-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com