วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอคำม่วง ว่าที่พันตรีประพันธ์ พบูประภาพ นายอำเภอคำม่วง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน จากส่วนราชการต่างๆ นักเรียน และประชาชนชาวอำเภอ
   คำม่วง จัดพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งโรงพยาบาลคำม่วง นำโดย นพ.สมานมิตร อัฐนาค  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง และคณะ
   เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้ารวมกิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ . 
      ติดประกาศ: 15-08-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com