วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ รพ.สต.โพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ระดับจังหวัด เยี่ยมประเมินผลการดำเนินของ
   รพ.สต.โพน   ซึ่งเครื่อข่ายบริการสุขภาพอำเภอคำม่วง (คปสอ.คำม่วง)  นำโดยนายสายัณห์ ใจทาน สาธารณสุขอำเภอคำม่วง รองประธาน คปสอ.คำม่วง  พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานจากโรงพยาบาลคำม่วง
   และรพ.สต.ในเขตอำเภอคำม่วง ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ . 
      ติดประกาศ: 14-07-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com