วันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่โรงเรียนอนุบาลปรีดี นพ.สมานมิตร อัฐนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการผู้ก่อการดี (Merit Maker)
   การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ เพื่อเป็นครู ก. ในการนำความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ และทักษะการช่วยเหลือ ไปให้ความรู้แก่เด็ก ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ คุณครูจากศูนย์เด็ก
   หน่วยกู้ชีพกู้ภัยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอคำม่วง
                ช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด  ซึ่งช่วงดังกล่าวเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา   การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยกลุ่มอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี  โดยเฉลี่ยปีละเกือบ
   ๑,๓๐๐ คน  การเสียชีวิตจากการตกน้ำ  จมน้ำของเด็กไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี    ๒๕๔๒ - ๒๕๔๘  และเริ่มมีแนวโน้มลดลง ภายหลังจากกรมควบคุมโรค  และหน่วยงานเครือข่ายเริ่ม
   ดำเนินการในมาตรการต่างๆในการแก้ปัญหาปัจจัยการเกิดการจมน้ำที่สำคัญ แม้ที่ผ่านมาการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่เด็กไทยไม่ควรตายก่อนวัยอันควร เพราะเด็กจมน้ำเป็นสิ่ง
   ที่ป้องกันได้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 19-03-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com