เมื่อวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2560  นพ.สมานมิตร  อัฐนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ เข้าค่ายปฏิบัติธรรม สู่วิถีชีวิตที่ดีงาม ณ วัดป่าปาลธรรม อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์       ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาวะอำเภอคำม่วง ด้วยการบูรณาการกลไกภาคีเครือข่าย ผ่านวิถีธรรมาภิบาล สารสนเทศทันสมัย ใส่ใจบุคลากร เก่งดีมีสุข
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 21-02-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com