เมื่อวันที่ 19  มกราคม 2560 นายเธียรชัย  อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางฉวีวรรณ ชมภูเขา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยบริการของส่วนราชการต่างๆ
   และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ครั้งที่ 4/2560  ที่โรงเรียนบ้าน
   นาบอน  ตำบลนาบอน  อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
               ซึ่งนายแพทย์สมานมิตร อัฐนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง พร้อมทีมแพทย์  และคณะเจ้าหน้าที่ได้ออกไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  บริการหน่วยทันตกรรม  บริการแพทย์แผนไทย
   ร่วมกับทางจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 02-02-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com