วันที่ 19  เมษายน 2560  ที่ห้องประชุมแพรวแพรวาโรงพยาบาลคำม่วง  ว่าที่พันตรีประพันธ์ พบูประภาพ  นายอำเภอคำม่วง  ประธานหมอครอบครัวระดับอำเภอ  พร้อมด้วย นพ.สมานมิตร อัฐนาค
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง  นายสายัณห์ ใจทาน สาธารณสุขอำเภอคำม่วง  เปิดเวทีการประชุม ชม แชร์ เชียร์  ทีมหมอครอบครัวตำบลทุ่งคลอง  โดยกลุ่มงานบริหารด้านปฐมภูมิและองค์รวม ได้เชิญกำนัน
   หัวหน้าทีมหมอครอบครัวจากทุกตำบล และเลขาทีม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่อำเภอสุขภาวะตามแนวนโยบายกาฬสินธุ์ 3ดี (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี) ด้วยทีมหมอครอบครัว แบบความสุขที่มากด้วยคุณค่า

 
 
 
 
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 20-04-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com