วันที่ 5 กรกฎาคม 2561  ที่ห้องประชุมแพรวแพรวา โรงพยาบาลคำม่วง นางประวีณา ปรีดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(พิเศษ) หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลคำม่วง  นำทีมคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับประเมิน     ระบบการจัดการคุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาคารสิ่งแวดล้อม เครื่องมือแพทย์ ENV และงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์  จากทีม ส.บ.ส.ขอนแก่น ศูนย์บริการส่งเสริมสุขภาพเขต 7

 
 
 
 
 
 
 
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 06-07-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com