วันที่  5 ตุลาคม 2561 ที่ลานกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอคำม่วง ร้อยโทธวัชชัย  เห็มวัง  นายอำเภอคำม่วง พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ พ่อค้าประชาชนชาวอำเภอคำม่วง ร่วมกิจกรรมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าว
  เพื่อชาวกาฬสินธุ์  เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับอาคาร  100 ปี การสาธารณสุขไทย  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  ซึ่ง จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และทุกภาคส่วนจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 4-7 ตุลาคม 2561
  ในเขต 18 อำเภอ ของ จ.กาฬสินธุ์ รวมระยะทาง 473 กิโลเมตร ซึ่ง คปสอ.คำม่วง นำโดย นพ.ธนธร กานตอาภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง นายสายัณห์  ใจทาน  สาธารณสุขอำเภอคำม่วงพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่าย
  บริการสุขภาพ ร่วมเชิญชวนประชาชนและร่วมบริจาคเงิน  โดยมีสมรักษ์ คำสิงห์ พร้อมครอบครัว  และอี๊ด โปงลางสะออน ร่วมเดิน วิ่ง ปั่น รับบริจาค ที่อำเภอคำม่วง อีกด้วย  นอกจากนี้ยังมีผู้ใจบุญที่มีจิตศรัทธา และบริษัท
  ห้างร้านต่างๆ ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 15-10-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com