วันที่ 8  พฤษภาคม 2561  ที่ห้องประชุมแพรวแพรวาโรงพยาบาลคำม่วง คณะกรรมการดำเนินงาน NCD Clinic Plus คปสอ.คำม่วง ร่วมรับการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus  จากคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาสินธุ์

 
 
 
     
 
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 08-05-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com