วันที่ 10 เมษายน 2561 โรงพยาบาลคำม่วง ร่วมกับ คปสอ.คำม่วง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สวัสดีปีใหม่ไทย  การสรงน้ำพระพุทธรูป  การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  การแสดงรำวงสงกรานต์ของคณะเจ้าหน้าที่
   กิจกรรมการละเล่นต่างๆ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ในชื่องาน โครงการสุขจากงานบันดาลใจ ตามรอยพ่อ คปสอ.คำม่วง ปี 2561"สดชื่น สงกรานต์ สืบสานตำนานไทย" ซึ่งมีกลุ่มผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมและกล่าวอวยพร
   สร้างขวัญกำลังใจแก่คณะเจ้าหน้าที่  และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง รพ.คำม่วงได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และทำกิจกรรมดังกล่าวมาเป็นประจำทุกปี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 11-04-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com