วันที่ 12 สิงหาคม 2561  ณ หอประชุมอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำม่วง นำโดยนายแพทย์ธนธร กานตอาภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง  ร่วมพิธีถวายราชสดุดี
   เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  พระบรมราชินีนาถในราชการที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมีร้อยโทธวัชชัย  เห็มวัง  นายอำเภอคำม่วง เป็นประธาน  นำส่วนราชการ
   และประชาชนชาวอำเภอคำม่วง  ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  และนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อม กล่าวสดุดี พร้อมนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 14-08-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com