วันที่ 16 กรกฎาคม 2561  ที่ห้องประชุมแพรวแพรวา โรงพยาบาลคำม่วง นายแพทย์ธนธร กานตอาภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง, นายสายัณห์  ใจทาน  สาธารณสุขอำเภอคำม่วง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่
    งานอนามัยแม่และเด็ก และภาคีเครือข่ายพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอคำม่วง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจิตอาสา มหัศจรรย์ 1000 วัน โครงการลดโรค ลดภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัย สุขภาพดีด้วยวิถีไทคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

 
 
 
 
 
 
   
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 16-07-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com