วันที่  17 พฤศจิกายน 2561 นพ.ธนธร กานตอาภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง นายสายัณห์  ใจทาน  สาธารณสุขอำเภอคำม่วง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพ และประชาชน
     ชาวอำเภอคำม่วง    ร่วมวิ่งรณรงค์ โครงการ หมอชวนวิ่ง 50 ปีแพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข ระยะทางวิ่งตั้งแต่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ถึงศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่า

 
 
 
 
 
     
 
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 06-09-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com