วันที่ 21 มิถนายน 2561  ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร นางประวีณา ปรีดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(พิเศษ) หัวหน้าพยาบาล
   โรงพยาบาลคำม่วง  นำทีมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลคำม่วง เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในงาน " มหกรรมอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 "  The food safety connect
   โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ  นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิด และมอบนโยบาย เรื่อง  “สาธารณสุขกับ คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร” และเยี่ยมชมบูธ
   นิทรรศการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 24-06-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com