หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดกาฬสินธุ์  
                     วันที่ 23 กรกฎาคม 2561  ที่โรงเรียนบ้านดินจี่ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี โดยมี ร้อยโทธวัชชัย  เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง
พร้อมด้วย นพ.ธนธร กานตอาภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง, นายสายัณห์  ใจทาน  สาธารณสุขอำเภอคำม่วง นำคณะเจ้าหน้าที่ออกให้บริการประชาชน โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.)จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุก บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 24-07-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com