วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุมทีว่าการอำเภอคำม่วง ร้อยโทธวัชชัย  เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน จากส่วนราชการต่างๆ และประชาชนชาวอำเภอคำม่วง จัดพิธีเนื่องในโอกาส
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล ซึ่ง คปสอ.คำม่วง นำโดย นพ.ธนธร กานตอาภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง,
  นายสายัณห์  ใจทาน  สาธารณสุขอำเภอ และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้ารวมกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
 
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 28-07-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com