วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  ที่ห้องประชุมแพรวแพรวา โรงพยาบาลคำม่วง  นายแพทย์ไพรัตน์ สงคราม นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ด้านเวชกรรมป้องกัน  พร้อมคณะกรรมการประเมิน  Green & Clean Hospital
     จากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นพ.ธนธร กานตอาภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
     และอาชีวอนามัย  และคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) โรงพยาบาลคำม่วง  ร่วมกันรับการประเมินงานสาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน Green & Clean Hospital  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
     พัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
   
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 01-08-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com