วันที่ 9 - 25 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมแพรวแพรวาโรงพยาบาลคำม่วง คปสอ.คำม่วง จัดอบรม อสม. นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย
    จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอำเภอคำม่วงมีเป้าหมาย อสม. ที่เข้ารับการอบรม ตำบลละ 10 คน 6 ตำบล รวม 60 คน
    โดยมีร้อยโทธวัชชัย  เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง เป็นประธาน พร้อมบุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 26-04-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com