วันที่ 13 มิถนายน 2561  ที่โรงพยาบาลคำม่วง ท่านบุญญาเกียรติ เนตรจรัสแสง พร้อมทีมงานโรงงานน้ำตาลอีสาน ทีมคณะ KKC นำทีมมอบรถตู้พยาบาล"หมอหมู่เฮา วัง น้ำ สาม คำ" เพื่อใช้ในบริการ
   เยี่ยมบ้าน มอบให้กับโรงพยาบาลคำม่วงจำนวน 1 คัน โดยนายแพทย์สมานมิตร อัฐนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเข้าร่วมรับรถพยาบาล เพื่อใช้ในการออกเยี่ยมดูแลรักษา
   ผู้ป่วยต่อไป
 
 
 
 
                  23 พฤษภาคม 2561 14.30 น.ที่ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลคำม่วง คุณสุภจิรา  กาญจนะสอน พร้อมครอบครัว (ร้านทเวนตี้ช็อปคำม่วง) บริจาคผลิตภัณฑ์นมและขนม
 
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 23-05-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com