วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2560  อำเภอคำม่วงโดยคณะทำงาน DHS (District Health System) ได้ดำเนินการอบรมแกนนำวัยรุ่นวัยใส "Pure Love" ทุกตำบล เพื่อสร้างเครือข่าย ช่วยลดปัญหาและป้องกัน
  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นวัยเรียนอำเภอคำม่วง ตามโครงการแก้ไขปัญหาระดับอำเภอ โดยว่าที่พันตรี ประพันธ์  พบูประภาพ นายอำเภอคำม่วง และผู้ใหญ่ใจดีจากทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมให้ความรักความอบอุ่น
  ติดอาวุธทางปัญญา แก่แกนนำ Pure Love   จำนวน 72 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 25-02-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com