วันที่ 21 มีนาคม 2560 นพ.สมานมิตร อัฐนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขต เขตสุขภาพที่ 7
  (ขอนแก่น)  นำโดย นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ เพื่อตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมกำกับคุณภาพการบริการ การจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วย
  บริการ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
 
 
 
 
 
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 23-03-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com