วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่โรงพยาบาลคำม่วง นพ.สมานมิตร อัฐนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง พร้อมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ร่วมรับการนิเทศติดตามงาน
   จากคณะกรรมการงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับคำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

 
 
 
 
 
 
     
     
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 25-06-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com