วันที่ 30  พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมแพรวแพรวาโรงพยาบาลคำม่วง  นายแพทนย์สมานมิตร  อัฐนาค  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่  จัดกิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร
  ที่ได้โยกยายไปปฏิบัติงานที่ใหม่ ประกอบด้วย แพทย์ 3 ท่าน, ทันตแพทย์ 1 ท่าน, พยาบาล 1 ท่าน, เจ้าพนักงานธุรการ 1 ท่าน รวมจำนวน 6 ท่าน มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ตามประเพณีท้องถิ่น มีการมอบของที่ระลึก และ
  การกล่าวแสดงความรู้สึกของบุคลากร ซึ่งเป็นบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 03-06-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com