05-10-2560
ผลของอุณหภูมิและเวลาต่อการลดลงของชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในการอบหม่ำวัว ด้วยเตาไมโครเวฟในจังหวัดกาฬสินธุ์...ชื่อผู้วิจัย : นายอรรคพล ภูผาจิตต์
 
 
05-10-2559
การใช้สมุนไพรเนื้อในลำต้นมะละกอพอกลดอาการปวดบวมในโรคปวดเข่าหรือเข่าเสื่อม...ชื่อผู้วิจัย : นางดุษฎี มงคล
 
 
05-10-2558
การดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานโดยการแพทย์แผนไทยในชุมชนโดยเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุข และญาติในตำบลทุ่งคลองอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์...ชื่อผู้วิจัย : นางดุษฎี มงคล
           
           
           

 

โรงพยาบาลคำม่วง 
ตั้งอยู่ที่ 92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทร 043-879131   E-mail ผู้ดูแลระบบ rpp.w1980@gmail.com