รับประเมินงานสาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน
Green & Clean Hospital
จากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และกลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โดยมี นพ.ธนธร กานตอาภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
คำม่วง พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย และคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อม...
 

อ่านต่อ
 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุมทีว่าการอำเภอคำม่วง
ร้อยโทธวัชชัย  เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง พร้อมด้วย
ข้าราชการนักงานจากส่วนราชการต่างๆและประชาชน
ชาวอำเภอคำม่วง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10


อ่านต่อ
 
         
ประชุมเชิงปฏิบัติการจิตอาสา มหัศจรรย์ 1000 วัน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561  ที่ห้องประชุมแพรวแพรวา
โรงพยาบาลคำม่วง นายแพทย์ธนธร กานตอาภา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง,คณะเจ้าหน้าที่งานอนามัย
แม่และเด็ก และภาคีเครือข่ายพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอคำม่วง
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจิตอาสา มหัศจรรย์ 1000 วัน...อ่านต่อ
   
         
       
         

 

 


1  2  3  4  5  6