พิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

ร้อยโทธวัชชัย  เห็มวัง  นายอำเภอคำม่วง นำข้าราชการ
วางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ ที่ทรงบำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข
แก่ปวงชนชาวไทย...อ่านต่อ 


อ่านต่อ
 
เดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าว เพื่อชาวกาฬสินธุ์
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ลานกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอคำม่วง
ร้อยโทธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง พร้อมด้วยส่วน
ราชการต่างๆ พ่อค้าประชาชนชาวอำเภอคำม่วง ร่วม
กิจกรรมโครงการเดิน วิ่ง ปั่นทุกก้าวเพื่อชาวกาฬสินธุ์
เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับอาคาร
100 ปี การสาธารณสุขไทยโรงพยาบาล...อ่านต่อ


อ่านต่อ
         
มหกรรมสุขภาพอำเภอคำม่วง "ล้อมวง เรื่องเล่า
ชาวคำม่วง รักสุขภาพ"
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคำม่วง จัดกิจกรรม
มหกรรมสุขภาพอำเภอคำม่วง "ล้อมวง เรื่องเล่า
ชาวคำม่วง รักสุขภาพ" โดยมีร้อยโทธวัชชัย เห็มวัง
นายอำเภอคำม่วงเป็นประธานเปิดงานซึ่งในงานมีการ
จัดนิทรรศกาลความรู้ วิชาการสุขภาพ เวทีเสวนา..อ่านต่อ


อ่านต่อ
   
รับประเมินงานสาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน
Green & Clean Hospital
จากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และกลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โดยมี นพ.ธนธร กานตอาภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
คำม่วง พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย และคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อม...
 

อ่านต่อ
         
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุมทีว่าการอำเภอคำม่วง
ร้อยโทธวัชชัย  เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง พร้อมด้วย
ข้าราชการนักงานจากส่วนราชการต่างๆและประชาชน
ชาวอำเภอคำม่วง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10


อ่านต่อ
   
ประชุมเชิงปฏิบัติการจิตอาสา มหัศจรรย์ 1000 วัน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561  ที่ห้องประชุมแพรวแพรวา
โรงพยาบาลคำม่วง นายแพทย์ธนธร กานตอาภา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง,คณะเจ้าหน้าที่งานอนามัย
แม่และเด็ก และภาคีเครือข่ายพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอคำม่วง
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจิตอาสา มหัศจรรย์ 1000 วัน...อ่านต่อ
         
   
         

 

 


1  2  3  4  5  6